Vào ngày 26/12/2023, Đảng bộ thị trấn Đông Phú tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổng kết tình hình...

Thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch phát...

(TG) - Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng...

Liên Kết Website

Chính quyền điện tử

Tình hình xử lý hồ sơ

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?